Jak wybrać fundusz inwestycyjny? W które fundusze warto inwestować?

Uczestniczenie w funduszu inwestycyjnym, jako formie dokonywania inwestycji na rynku finansowym, może zadowolić zarówno osoby o większym temperamencie inwestycyjnym, jak i te bardziej nastawione na spokojne inwestowanie.

Dzieje się tak dlatego, że oferta funduszy inwestycyjnych jest dzisiaj bardzo bogata. Decyzja, komu powierzyć oszczędności i w czym je ulokować, nie jest łatwa i wymaga analizy wielu czynników. Nikt nie może dać jednoznacznej odpowiedzi, który rodzaj funduszy jest najlepszy, gdyż każdy sprawdza się inaczej w konkretnej sytuacji rynkowej. Nikt z nas nie posiada szklanej kuli pozwalającej przewidzieć przyszłości, ale warto podjąć wysiłek zainwestowania w fundusz inwestycyjny, mimo że jego wybór nie jest sprawą prostą.

Decyzję o tym, jaki typ i który konkretnie fundusz wybrać, każdy musi podjąć samodzielnie po starannej analizie swoich finansowych potrzeb, możliwości i oczekiwań oraz szczerej odpowiedzi na pytanie "jak duży poziom ryzyka jestem w stanie zaakceptować?". Dopiero potem można wybrać jeden lub kilka funduszy z około 300 dostępnych w Polsce. Wybór funduszu inwestycyjnego powinien być poprzedzony wnikliwą i rozważną analizą co najmniej czterech parametrów związanych z każdą inwestycją finansową: celu oszczędzania, horyzontu inwestycyjnego, posiadanej wiedzy oraz skłonnością do ryzyka.

Co musimy ustalić przed podjęciem decyzji o wyborze rodzaju funduszu?

Cel inwestycyjny

Jeżeli zdecydujemy się pomnażać nasze oszczędności w funduszu inwestycyjnym, należy wiedzieć, czego oczekujemy: czy pomnożenia oszczędności, czy zachowania ich realnej wartości. Musimy zatem stwierdzić, na co chcemy przeznaczyć zainwestowane pieniądze w przyszłości (uzyskać dodatkowy dochód po przejściu na emeryturę, zapewnić naszym dzieciom lepszy start w dorosłe życie lub wygenerować dodatkowe pieniądze, które umożliwią nam szybszą realizację naszych celów konsumpcyjnych, jak zakup mieszkania, domu czy samochodu).

Horyzont inwestycyjny (czas inwestowania)

Cel oszczędzania jest ściśle związany z wyborem okresu inwestowania. Jeśli np. chcemy zgromadzić środki na edukację dziecka, będą to długie lata. Jeśli chcemy zwyczajnie uchronić nasze pieniądze przed inflacją, a nie interesują nas lokaty terminowe, może to być okres kilku lub kilkunastu miesięcy. Rozpatrując horyzont inwestycyjny, musimy przede wszystkim pamiętać, że generalna zasada jest taka, iż oszczędzanie w funduszu inwestycyjnym powinno mieć charakter długookresowy, dopiero wtedy bowiem wyraźnie widoczne będą korzyści z tego rodzaju inwestycji. Okres, na jaki decydujemy się powierzyć swoje pieniądze specjalistom z funduszy inwestycyjnych, zdeterminowany jest również naszym wiekiem – im jesteśmy młodsi, tym możemy inwestować bardziej agresywnie, natomiast w miarę zbliżania się do wieku emerytalnego, powinniśmy ograniczać udział w swoim portfelu funduszy akcyjnych na rzecz funduszy obligacji i rynku pieniężnego (ta sama reguła dotyczy także skracania naszego horyzontu inwestycyjnego).

Wielkość kwoty do zainwestowania

Od wielkości posiadanych przez nas pieniędzy, zależy to, w jaki fundusz możemy zainwestować. Część funduszy wymaga od razu zainwestowania większego kapitału. Znaczna część funduszy w Polsce to jednak fundusze otwarte, w których możemy inwestować już niewielkie kwoty. Warto też ustalić, czy wybieramy plan systematycznego inwestowania, czy będziemy dopłacać kapitał okazjonalnie w miarę możliwości. Decyzja o regularnym oszczędzaniu jest o tyle ważna, iż przy planach systematycznego oszczędzania podpisujemy zazwyczaj stosowną umowę, w której zobowiązujemy się do wpłat np. przez 5 lat. Odstąpienie od takiej umowy wiąże się z utratą części wypracowanych zysków. Powinniśmy o tym pamiętać. Ale nie zapominajmy, że systematyczne oszczędzanie ma też swoje zalety: po pierwsze mobilizujemy się do powtarzania opłat, a po drugie, przy regularnych wpłatach możemy liczyć na niższe koszty manipulacyjne, co przy dużej liczbie wpłat ma znaczenie.

Skłonność do ryzyka

Niezbędnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę przy wyborze funduszu, jest również określenie naszej skłonności do ryzyka. Im większą mamy awersję do ryzyka, tym większą część naszego portfela inwestycyjnego powinny stanowić tytuły uczestnictwa funduszy prowadzących stosunkowo bezpieczną politykę inwestycyjną. Jeśli natomiast ryzyko jest dla nas ceną, jaką jesteśmy gotowi ponieść dla osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków, wówczas możemy mocniej zaangażować się w fundusze akcyjne czy zrównoważone. Najbezpieczniej jest się zastanowić nie tylko nad tym, ile chcemy zarobić, ale jaki procent możemy stracić. Oszczędzi to nam przyszłych rozczarowań. Jeżeli nie jesteśmy gotowi na żadne straty, powinniśmy ograniczyć się do funduszy rynku pieniężnego. Jeśli chcemy zarobić więcej, musimy akceptować większe ryzyko, a więc i ewentualne straty. Na funduszach stabilnego wzrostu, zrównoważonych czy akcyjnych można zyskać wiele, ale w nieodpowiednim momencie zakończenia inwestycji równie dużo stracić. W fundusze nie powinno się więc inwestować pieniędzy, które mogą się okazać nagle bardzo potrzebne.

Klienci, którzy chcą uniknąć ryzyka związanego z TFI, mają możliwość skorzystania z oferty funduszy z ochroną kapitału. Decydując się na taki fundusz, otrzymujemy gwarancję otrzymania kapitału bez względu na panującą koniunkturę oraz szansę na ponadprzeciętne zyski będące wynikiem inwestycji funduszu w akcje lub inne starannie dobrane instrumenty finansowe.

Jak wybrać konkretny fundusz?

Jeśli określimy już powyższe parametry, musimy wybrać kilka funduszy, które spełniają nasze wymagania (o rodzajach funduszy inwestycyjnych można poczytać w naszym poradniku) oraz mają dobrą renomę i stosunkowo spore zyski w porównaniu do innych funduszy inwestycyjnych. Są to bowiem wyznaczniki atrakcyjności takiego funduszu i profesjonalizmu ludzi tam pracujących, którzy będą inwestować nasze pieniądze. Nie należy jednak inwestować całości środków w fundusze jednego rodzaju. Warto lokować środki w fundusze o różnym stopniu ryzyku.

Prasa publikuje różne rankingi funduszy inwestycyjnych. Mają one pomagać nam, klientom w doborze tych, które będą najlepiej inwestować pieniądze klientów na rynku finansowym. Jak czytać poprawnie te rankingi, co jest w nich ważne?

Pożyteczne, z punktu widzenia klienta funduszu, rankingi to te, w których porównywane są poszczególne kategorie funduszy inwestycyjnych. A zatem te, w których zastosowano klarowny i logiczny podział na fundusze: rynku pieniężnego, obligacji, stabilnego wzrostu, zrównoważone i akcyjne. Taki podział jest ważny, ponieważ każda z kategorii funduszu charakteryzuje się innym poziomem ryzyka inwestycyjnego i potencjału zysku. Porównywanie zatem funduszy z różnych kategorii jest obrazowe, atrakcyjne ze względu na zyski, ale obarczone dużym błędem - nie zachowania obiektywnego spojrzenia na fundusze.

Na co szczególnie zwracać uwagę, czytając rankingi?

Po pierwsze na przedział czasowy zestawienia – porównanie wyników np. w ostatnich 6 miesiącach, roku, 3 latach i dłużej. Warto też spojrzeć, jaki wynik osiągnęły fundusze od początku działalności. Inwestowanie w fundusze powinno być inwestycją długoterminową, dlatego do wyników dotyczących krótkich okresów należy podchodzić z dystansem.

Warto zwrócić uwagę na stopę zwrotu, czyli stosunek osiągniętych w pewnym okresie zysków (lub strat) z inwestycji do zainwestowanego kapitału (wyrażona w procentach ułatwia porównanie). Możemy ją policzyć sami: różnicę pomiędzy ceną, po jakiej nabyliśmy jednostki uczestnictwa, a ceną, po jakiej fundusz je od nas odkupuje, dzielimy przez cenę kupna, a następnie wynik mnożymy przez 100% i otrzymujemy stopę zwrotu naszej inwestycji.

Podstawowym, z punktu widzenia każdego klienta, parametrem każdego rankingu powinno być również porównanie wysokości opłat i prowizji. Fundusze pobierają takie rodzaje opłat, jak: opłatę manipulacyjną, opłatę za zarządzanie, opłatę za otwarcie rejestru, opłatę manipulacyjną za zbywanie jednostek uczestnictwa, opłatę umorzeniową. Opłat manipulacyjnych można uniknąć, inwestując np. w bankach internetowych – warto też sprawdzić, czy w wybranym towarzystwie możliwe jest dokonywanie wpłat bezpośrednio przy skorzystaniu z jego strony www. Wówczas również możemy uniknąć prowizji.

Warto zwrócić uwagę na oceny za stabilność zarządzania funduszem – czyli stabilność jego polityki inwestycyjnej. Wiąże się ona ze stabilnością kapitałową firmy zarządzającej wybranym funduszem (stabilnością finansową właściciela towarzystwa i jego prestiżem), a także ze stabilnością kadry zarządzającej nim (jak częste były zmiany kadry zarządzającej).

Wybierając fundusz, należy także poznać strategię danego funduszu, aby wiedzieć, czy jest ona zgodna z naszą strategią inwestowania i naszą skłonnością do ryzyka. Jest ona publikowana w prospektach informacyjnych zamieszczonych na stronach każdego TFI. Wskazane jest opieranie się na prospekcie lub statucie funduszu. Dokumenty te są dostępne w placówkach oferujących produkty funduszy oraz na stronach internetowych. Z opisanej w nich polityki wynika, jakie aktywa będą znajdować się w portfelu funduszu, strategie, limity inwestycyjne, zabezpieczenia. Od niej będzie zależeć charakter funduszu, jego zachowanie w różnych sytuacjach rynkowych, potencjał wzrostowy, płynność i ryzyko. Nie wskazane jest natomiast podejmowanie decyzji na podstawie dosłownej interpretacji reklam funduszy. Podawane w materiałach reklamowych świetne wyniki z przeszłości, niejednokrotnie za specjalnie dobrany okres, nie muszą powtórzyć się w przyszłości.

Decydując się na wybór konkretnych produktów finansowych i mając koncepcję, co do naszej strategii działania, warto skonsultować się z naszym doradcą finansowym, który z pewnością pomoże w wyborze odpowiedniego funduszu.

Źródło: NBP

Komentarze (1)add comment

Napisane przez Ona2 , październik 15, 2010
Czy dobrze pomysle o Aviva Investor?Akcja -Malych i Nowych Spolka?odp mi?

Napisz komentarz

mniejsze | większe
 

busy

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje ze świata finansów.

Ankieta

Czy masz kredyt hipoteczny?

Notowania Walut